11

Oct

Urbanisering, migration och pipor (zoom; kontakt Jes W)

11 October 2021 10:15 to 16:30 Seminar

10.15-11.30: Peter Carelli, Arkeologerna, Statens historiska museer, ”Norrköping i tid och rum. Ett försök till historisk-arkeologisk syntes”  

11.30-13.15: Lunchpaus

13.15–14.45: Jette Linaa, Moesgaard Museum, Aarhus universitet, ”Urban diaspora. Veje til studiet af migration og migranter i tidlig moderne byer – metoder og resultater fra et tværvidenskabeligt forskningsprojekt”

14.45–15.00: Paus

15.00–16.30: Robert Bergman Carter, Inst f arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, ”Perspektiv på pipskaft – metodiska överväganden” (doktorandprojekt)

About the event:

11 October 2021 10:15 to 16:30

Location:
Zoom

Contact:
Jes.Wienbergark.luse

Save the event to your calendar