studentpage

Vill du har lite hjälp med att komma igång eller komma vidare med din uppsats, examenensarbete så kan du via den länka få lite tipps och råd! Lycka till med ditt skrivande!

Att tänka på vid ljud- och bildupptagning vid föreläsningar