2020 års stipendier ur Anders Althins stiftelse

– Publicerad den 27 oktober 2020

FD Mats Anglert tilldelas 50 000 kr för projektet Blekinge – från sjökrigare till bönder. Projektets syfte är att utifrån flera olika källmaterial analysera Blekinges samhällsutveckling under den yngre järnåldern och medeltiden. 

Fil mag Adam Bolander tilldelas 50 000 kr för projektet Kammakarnas Lund – en bild i förändring. Syftet är att genom nya bearbetningar av kamhantverk från moderna undersökningar i Lund utveckla den modell som Axel Christophersen formulerade i sin avhandling från 1980 över kammakeriets utveckling i det medeltida Lund.