lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Historisk osteologi

GrundkurserGes termin
Historisk osteologi: Arkeozoologi, 30 hp (HOSA21)
Fortsättningskurser
Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi, 30 hp (HOSA22)vår 2018
Kandidatkurser
Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp (HOSK04)höst 2018
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, 30 hp (ARKM23)vår 2018
Översiktskurser
Health and Diet through Human History, 7,5 hp (SASH73)vår 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: