lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Halvfartskurser

ÖversiktskurserGes termin
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2018
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2018
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2018
Health and Diet through Human History, 7,5 hp (SASH73)vår 2018
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2018
Övrigt
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2018
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: