lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arkeologi

GrundkurserGes termin
Arkeologi: Grundkurs, 30 hp (ARKA21)vår 2018höst 2018
Arkeologi: Från renjägare till hällkistbyggare i Skåne, 15 hp (ARKD01)
Arkeologi: Från högbyggare till järnsmed i Skåne, 15 hp (ARKD02)
Arkeologi: Från krigare till skeppsbyggare i Skåne, 15 hp (ARKD03)
Fortsättningskurser
Arkeologi: Fortsättningskurs, 30 hp (ARKA22)vår 2018
Kandidatkurser
Arkeologi: Kandidatkurs, 30 hp (ARKK04)höst 2018
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologi, 30 hp (ARKM21)vår 2018
Övrigt
15 000 år i Skåne - en kulturhistoria, 15 hp (ARKD06)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: