lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentkonto - Student i Lund

Vid Lunds universitet finns en studentportal som du når med ditt studentkonto: www.student.lu.se. Du får en studentepostadress som lärarna använder för att nå dig. I studentportalen kan alla studenter läsa sina mejl, se sina betyg och poäng när de är registrerade i Ladok, skriva ut intyg som PDF:er, ladda ner programvara och mycket mer.

När man registreras som student får man automatiskt hemskickat en användaridentitet och ett lösenord. Tappar man bort dessa, eller om man inte fått dem kan man kontakta servicedesk.

Vi som tillhör den administrativa personalen på Institutionen för Arkeologi och Antikens historia uppmanar alla våra studenter att använda sig av den epostadress som universitetet erbjuder. Eftersom den automatiskt registreras i våra studentregister är detta den ENDA e-postadress som institutionen kommer att använda sig av när vi behöver komma i kontakt med våra studenter.

För den som önskar finns det också möjlighet att vidaresända student-
e-posten till en annan e-postadress om man behöver det.