lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Handbok för tryggare studenter

Lunds Universitets Studentkårer (LUS) har tagit fram en trygghetshandbok, i form av en internetsajt, där studenter kan få information om hur det fungerar med A-kassa, bostadsbidrag, sjukskrivning med mera när man är student. Sajten finns på: