lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ylva Bäckström

Den 1 juli 2011 blev jag antagen som doktorand i Historisk osteologi vid Lunds universitet. Tidigare har jag i drygt 20 år arbetat som arkeolog och osteolog inom uppdragsarkeologin, i huvudsak i Mellansverige, men ibland även på Öland (Skäftekärr, Rosendal, Övra Vannborga), i Lappland (Vuollerim) och på Island (projektet Hólarannsóknin). Mina kollegor i branschen betraktar mig nog främst som animalosteolog, och av vissa som specialiserad på stenåldersmaterial. Därför har många blivit förvånade över att min avhandling ska behandla humant material från tidig modern tid. Valet av material och period beror på en kombination av tillfälligheter, intresse, en önskan om att sätta tänderna i en stor utmaning och att utvecklas både som arkeolog/osteolog och "forskare". Jag har sedan barnsben varit intresserad av både anatomi och historia: att läsa gamla historieböcker (mina föräldrars) var, förutom serietidningar med dinosaurier och dans, några av mina favoritsysslor.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Innehållsansvarig: Ylva Bäckström
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-05-04

Ylva Bäckström

Kontaktinformation

Ylva Bäckström
Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

E-post

Telefon 046–222 30 87

Mobil 070–544 51 74

Fax 046–222 42 14

Rum 206

Besöksadress
Sandgatan 1

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Hämtställe 24