lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Peder Flemestad

Doktorand
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post peder.flemestadhist.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30