lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

född 1972, fil. mag. i medeltidsarkeologi, doktorand i historisk arkeologi.

Efter studier i Lund har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och kulturmiljöområdet. Sedan 2002 har jag varit verksam som arkeolog vid Kulturen i Lund. År 2010 började jag som forskarstuderande vid Lunds universitet.
Mitt avhandlingsarbete handlar om altare och reliker i medeltidens kyrkor med inriktning på förhållandena i Norden och Lunds stift.
Förutom området medeltida kyrkor har jag bland annat intresserat mig för agrarhistoria och senmedeltidens skatter, avgifter och förvaltning.

Forskning

Om forskningen

Aktuell och kommande forskning:
- Publicering och analys av Helsingborgs läns jordebok ca 1530.
- Medeltida agrar ekonomi i Lunds kommun(i kommande bok om Lunds kommuns historia)
- Medeltida agrara ekonomi och ortnamn (artikel i kommande bok efter symposiet "Landskaparna" i Växjö 2009)
- Dalby klosters patronatskyrkor och själavård (bidrag till konferens i Dalby 24-27 april)

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (3 st)
Rapporter (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Mattias Karlsson

Tidigare medarbetare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Mattias Karlsson kan inte längre nås via institutionen/enheten.