lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag heter Maria Domeij Lundborg och har ett stort intresse för olika samhällens kulturhistoriska uttryck. Särskilt fascinerande finner jag de materiella och skriftliga lämningarna efter människors sätt att tänka och handla under yngre järnålder och tidig medeltid.

I min grundutbildning ingår arkeologi, etnologi och historisk arkeologi. Jag är även utbildad i museirelaterade ämnen och har under många år arbetat med utställningsproduktion vid olika museer. Sedan 2002 är jag doktorand i historisk arkeologi och skriver en avhandling om den skandinaviska djurornamentikens symboliska innebörder.

Forskning

Publikationer

Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)

Maria Domeij

Tidigare medarbetare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Maria Domeij kan inte längre nås via institutionen/enheten.