lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bodil Petersson

Sedan jag kom i kontakt med ämnet arkeologi har jag intresserat mig för hur arkeologin används i det omgivande samhället. Kärnan i mitt engagemang i arkeologin ligger i att betrakta ämnets roll historiskt och i vår egen tid. Jag arbetar utifrån ett flervetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i ämnena arkeologi, etnologi, historia, sociologi, idéhistoria och turismforskning.

Mina intressen rör frågor om arkeologins bruk i vår tid, hur samspelet ser ut mellan den arkeologiska forskningen om det förflutna och den kommunikation som bedrivs genom universitet och högskola, museer och andra kulturarvsinstitutioner, i friluftsmuseer av skilda slag och i utpekade kulturmiljöer. Jag är även nyfiken på arkeologins roll för utformning och upprätthållande av identiteter historiskt och i vår tid. Grundläggande för min syn på forskning i detta sammanhang är, att den måste bedrivas gränsöverskridande för att bli engagerande, nyskapande och utmana invanda föreställningar.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Innehållsansvarig: Bodil Petersson
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-03-22

Bodil Petersson

Kontaktinformation

Tidigare medarbetare inom Arkeologi.

Bodil Petersson kan inte längre nås via institutionen.

Länkar