lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan jag kom i kontakt med ämnet arkeologi har jag intresserat mig för hur arkeologin används i det omgivande samhället. Kärnan i mitt engagemang i arkeologin ligger i att betrakta ämnets roll historiskt och i vår egen tid. Jag arbetar utifrån ett flervetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i ämnena arkeologi, etnologi, historia, sociologi, idéhistoria och turismforskning.

Mina intressen rör frågor om arkeologins bruk i vår tid, hur samspelet ser ut mellan den arkeologiska forskningen om det förflutna och den kommunikation som bedrivs genom universitet och högskola, museer och andra kulturarvsinstitutioner, i friluftsmuseer av skilda slag och i utpekade kulturmiljöer. Jag är även nyfiken på arkeologins roll för utformning och upprätthållande av identiteter historiskt och i vår tid. Grundläggande för min syn på forskning i detta sammanhang är, att den måste bedrivas gränsöverskridande för att bli engagerande, nyskapande och utmana invanda föreställningar.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (2 st)
Recensioner (7 st)

Övriga uppdrag och meriter

Bodil Petersson

Tidigare medarbetare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia.

Bodil Petersson kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar