lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Anders Håkansson

Doktorand
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.hakanssonark.luse

Mobil 070–604 39 76

Rum LUX:A229

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30