lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anders Fandén

Doktorand
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.fandenark.luse

Telefon 070–281 97 61

Mobil 070–281 97 61

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30