lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vaktmästeri

Vaktmästeriet sköter bl a :
– papperspåfyllnad på våningarna och tömning av återvinningstunnor
– inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvaror som behövs för driften
– byte av toner och häftklamrar på kopiatorer
– den löpande driften av huset, t ex byte av glödlampor och mindre reparationer
– de allmänna kaffemaskinerna
– behörigheter till passerkort

Och kan bl a hjälpa till med:
– flytt av möbler vid behov
– rumsflyttar och ansvarar för att rum är tömda innan en ny person flyttar in
– delning/öppning av den LU-gemensamma hörsalen
– enklare problem med AV-utrustning i salarna

Vaktmästeriet är också kontaktpersoner gentemot Akademiska Hus.

Ingvar Bolmsten

Kontakt

Öppettider: mån–fre kl. 08.00–16.00
E-post:
vaktmasterilux.luse
Telefon:
Ingvar Bolmsten 046–222 64 75, kl 07.30–16.00

Var: LUX, Hus A, rum 128. I vaktmästeriet finns postrummet och ett mindre förråd med det mest använda kontorsmaterialet.