lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Föreståndare

Föreståndare, Driftsenhet LUX

Jag heter Charlotte Tornbjer och är föreståndare för LUX, vilket innebär att jag har ansvar för de gemensamma lokalerna på LUX samt den gemensamma organisationen (reception, vaktmästeri samt schemaläggning och lokalbokning). Det innebär att jag ansvarar för brandskyddet och arbetsmiljön i de gemensamma lokalerna. Jag är även ordförande i husstyrelsen för LUX. Jag är disputerad historiker.

Kontakt

E-post: forestandarelux.luse
Telefon: 046-222 64 74, 0706814169
Rum: LUXB:369

Postadress: Driftsenhet LUX, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund

Besöksadress: Helgonavägen 3, Lund

Hämtställe: 30