lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Driftsenhet LUX

Driftsenhet LUX ansvarar för alla gemensamma lokaler (undervisningssalar, grupprum, foajé, personalmatsal och studentpentry) på LUX. Driftsenheten har också hand om gemensam service i huset, det vill säga receptionen, vaktmästeriet samt schemaläggning och lokalbokning.

OBS! LUX Aula tillhör LU Gemensamma lärosalar. För att boka den, kontakta lokalbokningbygg.luse.

Föreståndare

Reception

Telefon: 046-222 64 70 | E-post: receptionlux.luse | För mer information om receptionen, se Reception.

Vaktmästeri

Telefon: 046- 222 64 75 | E-post: vaktmasterilux.luse | För mer information, se Vaktmästeri.

Posthantering

Schemaläggning och lokalbokning

För mer information om lokalbokning på LUX, se Lokalbokning.

Ekonom