lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsadminstratörer

Kontakta utbildningsadministratörerna vid de olika institutionerna via följande e-postadresser:

Institutionen för arkeologi och antikens historia

arkark.luse

Filosofiska institutionen

filfil.luse

Historiska institutionen

histhist.luse

mrsmrs.luse (mänskliga rättigheter)

Institutionen för kulturvetenskaper

kulturkultur.luse

Centrum för teologi och religionsvetenskap

ctrteol.luse