lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Reception

Receptionen i LUX. Foto: Patrik Hekkala

Receptionen ligger i foajén i LUX (mellan caféet och biblioteket). Receptionen kan hjälpa dig med:

  • Allmänna frågor
  • Bokning av grupprum för HT-studenter
  • Köp av kompendier
  • Köp av parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna salstentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)

Betala gärna med kort!

 

Öppettider under terminstid
08.45–16.30 måndag till torsdag
08.45–15.30 fredag

Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen och här på hemsidan.

Torsdag 29 mars är receptionen öppen 08:45–13:30.


Kontakt

Mejl: receptionlux.luse
Tfn: 046–222 64 70
Fax: 046-222 32 28
Besöksadress: Helgonavägen 3A, Lund

Lokalbokning på LUX

För lokalbokning, kontakta schemalux.luse