lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Anders Håkansson spikar sin avhandling

  2017-09-26

  Anders Håkansson

  ”Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om Övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv”

  Disputationen äger rum fredagen den 13 oktober 2017

  Anders Håkansson försvarar sin doktorsavhandling ”Bebyggelsehierarkier och bylandskap – om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv”

  Opponent är Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet

  Tid: 10:15 - 13:00

  Plats: LUX C121

  Senaste nyheterna

  Dagens bryggerier har anor från järnåldern
  2018-06-19
  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ...

  I dag spikade Anna Tornberg sin avhandling i historisk osteologi
  2018-04-17
  ”Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in ...

  Johan Vekselius spikar sin avhandling i antkens kultur och samhällsliv.
  2018-04-12
  ”Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture”.

  Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
  2018-04-11
  ”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

  A new view of Sweden's relations with the world beyond its borders, from the sixteenth to the eighteenth century
  2018-03-27
  In a new publication from the department, edited by Magdalena Naum (previously in Lund and now at ...

  Fler nyheter