lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Anders Håkansson spikar sin avhandling

  2017-09-26

  Anders Håkansson

  ”Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om Övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv”

  Disputationen äger rum fredagen den 13 oktober 2017

  Anders Håkansson försvarar sin doktorsavhandling ”Bebyggelsehierarkier och bylandskap – om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv”

  Opponent är Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet

  Tid: 10:15 - 13:00

  Plats: LUX C121

  Senaste nyheterna

  Östersjöfinnar hjälpte vikingar i färder österut
  2017-12-04
  Utan östersjöfinnarnas kunskap hade det inte blivit några vikingafärder österut. Det visar ny ...

  Grattis till Lovisa Brännstedt, antikhistoriker vid institutionen
  2017-11-07
  Lovisa har beviljats fyra års forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet "Romerska ...

  Andreas Nilsson Spikar sin avhandling
  2017-10-27
  Andreas Nilsson spikar sin avhandling Bronze craft, socketed axes and the path of knowledge - The ...

  Märkliga fynd från vrak utanför Antikythera
  2017-10-06
  Forskare har upptäckt många märkliga föremål i vraket utanför den grekiska ön Antikythera, bl a ...

  Blekinge sätts på järnålderskartan
  2017-10-05
  På en vacker platå i en ekdunge i Johannishus gräver lundaforskare fram ny kunskap med ny teknik.

  Fler nyheter