lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Märkliga fynd från vrak utanför Antikythera
2017-10-06
Forskare har upptäckt många märkliga föremål i vraket utanför den grekiska ön Antikythera, bl a ...

Blekinge sätts på järnålderskartan
2017-10-05
På en vacker platå i en ekdunge i Johannishus gräver lundaforskare fram ny kunskap med ny teknik.

Forskare från institutionen får besök av programledarna i Landgång.
2017-10-05

Anders Håkansson spikar sin avhandling
2017-09-26
”Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om Övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett ...

En historisk mark som ruvar på kulturskatter
2017-08-29

Fler nyheter