lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Forskare rekonstruerade vackert hus i Pompeji med hjälp av 3D-teknik

  2016-10-04

  Snapshot från en av filmerna som visar rekonstruktionen av ett av husen i Pompeji.

  Genom att förena traditionell arkeologi med 3D-teknologi har forskare vid Lunds universitet i Sverige rekonstruerat ett hus i Pompeji så som det såg ut vid Vesuvius vulkanutbrott för många tusen år sedan. De har även skapat en 3D-modell över ett helt kvarter som nu kan ses genom unikt videomaterial.

  VIDEO FRI ATT BÄDDA IN ELLER DELA
  Forskarna om hur man kan undersöka Pompeji med ny teknologi: https://www.youtube.com/watch?v=btJPddjWQVc

  Efter den katastrofala jordbävningen i Italien 1980 inbjöd stadsantikvarien i Pompeji världen att hjälpa till med att dokumentera ruinstaden innan status för fynden från vulkanutbrottet år 79 försämrades ytterligare. Svenska Pompejiprojektet startades därför från Svenska Institutet i Rom år 2000. Forskningsledare för räddningsinsatsen var Anne-Marie Leander Touati, professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet.

  Från 2010 leds forskningen från Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Samtidigt har en ny gren av avancerad digital arkeologi tillförts, med 3D-modeller och tillgänglig dokumentation. Kvarteret skannades under fältarbetet 2011-2012 och de första 3D-modellerna finns nu tillgängliga.

  Modellerna visar hur livet såg ut för Pompejiborna innan vulkanen Vesuvius fick sitt utbrott. Till och med ett stort hus, som tillhörde den välbärgade mannen Caecilius Iucundus, har lyckats rekonstruerats i detalj.

  - Genom att kombinera ny teknologi med mer traditionella metoder så kan vi beskriva Pompeji mer detaljerat och sanningsenligt än vad tidigare varit möjligt, säger Nicoló Dell´Unto, digital arkeolog vid Lunds universitet.

  Bland annat har forskarna frilagt golvytor från år 79, detaljstuderat den byggnadshistoriska utvecklingen, rengjort och dokumenterat tre stora rikemanshus, en krog, ett tvätteri, ett bageri och en trädgård. I trädgården kunde de se att en av kranarna till den praktfulla fontänen var på. Vattnet sprutade för fullt när askan och pimpstenen började regna över Pompeji.

  Någon gång hittade man även helt orörda lager. I dem fanns fortfarande fönster och keramik från romartiden som otroligt nog var oskadda. De har följt vattenledningar och avlopp för att se hur de sociala hierarkierna fungerade och sett hur butiks- och restaurangfolket var beroende av de stora rikemansfamiljerna för att få vatten och hur förhållandena förbättrades mot slutet av stadens liv.

  Staden fick en akvedukt som gjorde att de boende kunde leva oberoende av några få djupbrunnar eller det insamlade regnvattnet i de stora husen cisterner.

  I en artikel publicerad i SCIRES Italy redovisas arbetet bakom 3D-filmen och trovärdigheten i rekonstruktionerna diskuteras också.

  Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione och Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet har hjälpt till att ta fram materialet och 3D arbetet.  

  Text: Jenny Loftrup

  MER INFORMATION (FILMERNA ÄR FRIA ATT DELA ELLER BÄDDA IN)

  Ta en tre minuters rundvandring i Jucundus vackra hus: https://www.youtube.com/watch?v=ETd7pszxhnc

  Mer intresserad? Häng med på en 11 minuters rundvandring i huset:  http://www.pompejiprojektet.se/visafilm.php?xmov=caecilius_iucundus.mp4

  Läs mer på  Svenska Pompejiprojektets hemsida:  http://www.pompejiprojektet.se/

  Senaste nyheterna

  Arkeologiskt östersjösamarbete får 20 miljoner av EU
  2018-07-05
  Ett kommunikation- och turismprojekt kopplat till arkeologiska platser i södra Östersjöområdet ...

  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ölbryggning i Norden redan under järnåldern.
  2018-06-26
  Fynden som gjorts i Uppåkra utanför Lund tyder på att man framställt öl i stor skala, för högtider ...

  Stipendium till Mikael Larsson
  2018-06-20
  Mikael Larsson tilldelades i veckan ett stipendium från Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur ...

  Dagens bryggerier har anor från järnåldern
  2018-06-19
  Arkeologer har funnit förkolnat skalkorn med groddar som visar att man producerat malt till ...

  I dag spikade Anna Tornberg sin avhandling i historisk osteologi
  2018-04-17
  ”Health, cattle and ploughs: Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in ...

  Fler nyheter