lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Föreläsning med professor Johan Callmer Onsdag 1/6, 14.15-16.00, LUX B152

  2016-05-24

  Kungliga Vitterhetsakademiens Rettigska pris gick 2016 till professor Johan Callmer, Lund, för att han, genom sin stora språkliga bredd lyckats förena kulturområden från Atlanten till Aralsjön med artefakter och samhällsstrukturer i tolkningar av större historiska skeenden. Hans akademiska gärning öppnar originella internationella perspektiv på förhistoria och historia.

  Johan Callmer började sin akademiska bana i Lund och disputerade 1977 med avhandlingen Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800- 1000 AD. Under 1980-talet var han verksam inom Ystadsprojektet. Här studerade han bybildningsprocessen i det inre backlandskapet under järnåldern. Samtidigt påbörjades undersökningarna av en plats invid Helge å nära Åhus i Skåne. Åhus I och Åhus II har blivit begrepp inom det internationella studiet av vikingatida handelsplatser som förebådade medeltidens städer. Han har även arbetat med material från Helgö, Birka och Uppåkra. Under tiden vid Lunds universitet undervisade och handledde han flera generationer studenter.

  Johan Callmer var professor vid Umeå universitet från 1991 till 1993. Från 1993 till 2007 innehade han professorstolen för Ur- und Frühgeschichte vid Humboldt Universität zu Berlin.

  Institutionen för arkeologi och antikens historia vill uppmärksamma professor Johan Callmers gärning. Onsdagen den 1a juni kommer professor Callmer att hålla en föreläsning med titeln "Östra Mellansverige, Finland och landet där bortom i öster under sen Vendeltid och tidig Vikingatid. Professor Ella Kivikoski in memoriam". Lokalen är B152, tiden 14.15-16.00.

  Varmt välkomna! 

  Senaste nyheterna

  Överraskande mycket fisk i stenålderskosten
  2018-03-21
  Ny forskning vid Lunds universitet kan nu visa vad de första människorna faktiskt åt i södra ...

  Adam Boethius spikar sin avhandling i historisk osteologi
  2018-02-15
  "Fishing for ways to thrive: integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and ...

  Stella Macheridis spikar sin avhandling i historisk osteologi
  2018-02-05
  "Waste management, animals and society: A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine".

  Östersjöfinnar hjälpte vikingar i färder österut
  2017-12-04
  Utan östersjöfinnarnas kunskap hade det inte blivit några vikingafärder österut. Det visar ny ...

  Grattis till Lovisa Brännstedt, antikhistoriker vid institutionen
  2017-11-07
  Lovisa har beviljats fyra års forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet "Romerska ...

  Fler nyheter