lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarieserier

 1. Arkeologi för alla | Hela seminarieserien 2(92)

  Öppna föreläsningar om pågående forskning vid institutionen och vid de svenska instituten. Föreläsningarna vänder sig till en intresserad allmänhet samt till personal och studenter vid institutionen och universitetet i sin helhet.

 2. Arkeologiska filmseminariet | Hela seminarieserien 0(11)

  Vid filmseminariet ser vi på filmer med arkeologisk anknytning och diskuterar hur de framställer bilder av det förflutna.

 3. FokusRom | Hela seminarieserien 0(3)

  Ett samarbete mellan ämnena Latin och Antikens kultur och samhällsliv

 4. Forskarseminarium: Antikens kultur och samhällsliv | Hela seminarieserien 0(144)
 5. Forskarseminarium: Arkeologi | Hela seminarieserien 6(251)
 6. Forskarseminarium: Historisk arkeologi | Hela seminarieserien 7(195)
 7. Forskarseminarium: Historisk osteologi | Hela seminarieserien 0(44)
 8. Lunchseminariet | Hela seminarieserien 0(86)

  Lunchseminarierna är en informationskanal för oss som vistas på LUX, och här presenteras och diskuteras pågående forskning och aktuella frågor under lättsamma former. Ta med dig lunchlådan och kom och lyssna!

  Första torsdagen i månaden kl 12:15 - 13:00

  Arrangeras av Fanny Kärfve och Melissa Isla Venegas

 9. Webinar | Hela seminarieserien 0(6)