lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lund Studies in Historical Archaeology


1 Sabo, Katalin Schmidt: Den medeltida byns sociala dimensioner. Stockholm 2005. (Doktorsavhandling)

 

2 Hansson, Martin. Aristocratic Landscape. The Spatial Ideology of the Medieval Aristocracy. Stockholm 2006.

 

3 Gardelin, Gunilla: En värld av sten. Stenhuggarnas organisation i medeltidens Östergötland. Stockholm 2006. (Licentiatavhandling)

 

4 Andersson, Hans: Torp och backtugor i Länghem. En studie av bebyggelseförändringar från 1600-talet till början av 1900-talet. Stockholm 2007.

 

5 Ersgård, Lars (red.): Helgonets boning. Studier från forskningsprojektet “Det medeltida Alvastra”. Stockholm 2006.

 

6 Carlsson, Kristina: Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300. Uddevalla/ Stockholm 2007. (Doktorsavhandling)

 

7 Lihammer, Anna: Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien. Lund 2007. (Doktorsavhandling)

 

8 Bentz, Emma: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält. Lund 2008. (Doktorsavhandling)

 

9 Naum, Magdalena: Homelands lost and gained. Slavic migration and settlement on Bornholm in the early Middle Ages. Lund 2008. (Doktorsavhandling)

 

10 Lindeblad, Karin: Landskap och urbanisering. Östergötland ur ett centralortsperspektiv 700-1550. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar Skrifter 74. Lund 2008. (Licentiatavhandling)

 

11 Mogren, Mats & Roslund, Mats & Sundnér, Barbro & Wienberg, Jes (red.): Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten. Lund 2009.

 

12 Nilsson, Ing-Marie: Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. Lund 2009. (Doktorsavhandling)

 

13 Jönsson, Lars: Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad. Lund 2011. (Licentiatavhandling 2010)

 

14 Andersson, Hans & Wienberg, Jes (red.): Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier. Lund 2011.

 

15 Ersgård, Lars (red.): Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra”. Lund 2012.

 

16 Bergqvist, Johanna: Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans. Lund 2013. (Doktorsavhandling)

 

17 Gustin, Ingrid & Hansson, Martin, & Roslund, Mats & Wienberg, Jes (red.): Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman. Lund 2016.

 

18 Anthony, Sian: Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen. Lund 2016. (Doktorsavhandling)

 

19 Andersson, Hans: Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015. Lund 2017.