lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Från Forntid till Medeltid

STIG WELINDER, Det arkeologiska perspektivet. 1986. 106 s.


GAD RAUSING, Prehistoric Boats and Ships of Northwestern Europe. 1984. 144 s.


GAD RAUSING, Ecology, Economy and Man. 1981. 135 s.


LARS LARSSON, Stenåldersjägare i mellersta Skåne. 1978. 72 s. Out of print.


GAD RAUSING, Arkeologien som naturvetenskap. 1971. 264 s.


MÄRTA STRÖMBERG, Järnåldersguld i Skåne. 1963. 132 s. Out of print.


GAD RAUSING, Arkeologien och naturvetenskaperna. 1958. 116 s. Out of print.


ERIK CINTHIO, Frontalet i Lyngsjö. 1954. 35 s.


HOLGER ARBMAN, Äldre kulturer i Rajputana. 1954, 35 s.