lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Report Series

1. TOM OHLSSON, Vikingars vardag. En utställning om Löddeköpinge. Utställningskatalog 1976.

2. LARS LARSSON, Stenåldersjägare i inlandsmiljö. Utställningskatalog. 1977.

3. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1976–30.6.1977.

4. BOZENA och MAREK WYSZOMIRSKI, Stenålderns ekonomi. Utställningskatalog. 1978.

5. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1977–30.6.1978.

6. LARS LARSSON, Problemställning och metod för undersökning av mossboplatsen Ageröd V. Undervisningsmaterial 1979.

7. BERTA STJERNQUIST, Kompendium i djurornamentik 1969. Illustrationer av Johan Callmer. 1970. Stencil. (Ny upplaga 1979).

8. KRISTINA JENNBERT SPÅNG, Från jägare till bonde. Utställningskatalog 1979.

9. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1978–30.6.1979.

10. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1979–30.6.1980.

11. TOM OHLSSON, Löddeköpingeundersökningen 1981. Undersökning av fastigheten 30:9. Utgångspunkter och problemställningar. Löddeköpingeundersökningen VI.

12. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1980–30.6.1981.

13. LARS LARSSON, Skateholmsprojektet – En utställning om ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Utställningskatalog 1982.

14. Den medeltida byn. Kompendium i bosättningshistoriska frågor och problem. (Utg. Erik Cinthio). 1982.

15. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1981–30.6.1982.

16. BIRGITTA HÅRDH, Foteviken – handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog 1983.

17. Struktur och förändring i bronsålderns samhälle. Rapport från det tredje nordiska symposiet för bronsåldersforskning i Lund 23–25 april 1983 (Utg. av Berta Stjernquist).

18. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1982–30.6.1983.

19. P.O. PERSSON och E. PERSSON, Report on the anthropometrics of the skeletons from the early medieval cemetery in Löddeköpinge (Scania, S. Sweden). The Löddeköpinge
Investigation V.

20. Perspective on archaeological theory and method. (Utg. Berta Stjernquist) 1984.

21. OVE PERSSON and EVY PERSSON, Anthropological report on the Mesolithic graves from Skateholm, Southern Sweden. I. Excavation Seasons 1980–1982.

22. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985.

23. BIRGITTA HÅRDH, Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för AK 001.

24. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985.

25. BERTIL HELGESSON & MIKAEL JARDBRINK, Forskaren och personen Gordon Childe. 1985. 26. Det sydsvenska kulturlandskapets förändring under 6000 år. Ystadsprojektet. En utställning om människan och miljön ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utställningskatalog 1986.

27.BIRGITTA HÅRDH & KENNETH JONSSON, Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog 1986.

28. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1985–30.6.1986.

29. MATS G. LARSSON, Hamnor, husbyar och ledung. 1987.

30. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1986–30.6.1987.

31. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1987–30.6.1988.

32. Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988 (Eds. E. Iregren, K. Jennbert, L. Larsson). 1988.

33. Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988 (Eds. E. Iregren & R. Liljekvist)

34. Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16–18 januari 1989 (Red. L Larsson, B. Wyszomirska)

35. BOZENA WYSZOMIRSKA. Bildkompendium för AK 001. Stenåldern. 1990.

36. Stridsyxekultur i Sydskandinavien (Ed. L. Larsson). 1990.

37. INGER HÅKANSSON. Bildkompendium för AK 001. Bronsåldern. 1990.

38. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1988–30.6.1989.

39. LEIF SAHLQVIST, Landskapsgeometri och astronomi i forntiden. 1990.

40. Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990. (Eds. L. Larsson & E. Ryberg). 1991.

41. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1989–30.6.1990.

42. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1990–30.6.1991.

43. Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age (Eds. B. Hårdh & B. Wyszomirska-Werbart). 1992.

44. EVA ANDERSSON, Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021. 1992.

45. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1991–30.6.1992.

46. Populations of the Nordic countries. Human population biology from the present to the Mesolithic. Proceedings of the Second Seminar of Nordic Physical Anthropology. (Eds. E. Iregren & R. Liljekvist). 1993.

47. BIRGITTA HÅRDH, Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för ARK 021.

48. Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI–16.XI 1991 (Ed. L. Larsson). 1993.

49. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1992–30.6.1993.

50. BJÖRN MAGNUSSON STAAF, An Essay on the Theory of History in Swedish Archaeology. 1994.

51. Utvärdering av grundutbildningen vid Arkeologiska institutionen. Lunds universitet 1994 (Ed. D. S. Olausson). 1994.

52. Arkeologi och etik.Seminarium för arkeologer och osteologer 9 december 1993. (Eds. E. Iregren & B. Werbart). 1994.

53. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1993-30.6.1994.

54. Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994. (Eds. E. Andersson, M. Dahlgren & K. Jennbert). 1995.

55. I Adams barn… En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning av medeltida skelettmaterial. (Eds. E. Iregren & L. Redin). 1995.

56 BOZENA WYSZOMIRSKA. Reviderad av PER KARSTEN. Bildkompendium för ARK 301. Stenåldern.1995.

57. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1994-30.6.1995.

58. EVA ANDERSSON, Textilproduktion i Arkeologisk kontext. En metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne. 1996.

59. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1995-31.12.1996.

60. ANNE CARLIE & EVA KRETZ. Sätt att se på fornlämningar. En teoretisk och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården. 1998.

61. GUNHILD ERIKSDOTTER, GUNILLA GARDELIN & PIA WALLIN. Från byggnad till dokument. 1998.

62. EVA ANDERSSON. Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi. 1998.

63. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1997-31.12.1997.

64. Att gräva agrarhistoriska lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 1998. (Ed.) Mats Riddersporre. 1998.

65. Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi. (Eds.) C. Caesar, I. Gustin, B. Petersson, E. Rudebeck, E. Räf & L. Ströbeck. 1999.

66. FREDRIK SVANBERG, I skuggan av vikingatiden. Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland. 1999.

67. EVA ANDERSSON, The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age. 1999.

68. MARTIN HANSSON, Agundaborg och Källarholmen - två medeltida “borgar” i Småland. Rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län. 1999.

69. De långa schaktens arkeologi: en utvärdering och analys av de infrastrukturella snitten genom landskapet. (Ed.) Mats Anglert. 1999.

70. Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1998-31.12.1998.

71. Artefakter arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv (Ed.) A. Högberg. 2000.

72. KAJ BORG, Eketorp III. Ett medeltidsarkeologiskt projekt. 2000.

73. MARTIN HANSSON, Jarlens residens. 2000.

74. RÜDIGER KELM, Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden. 2000.

75. Järn. Vittsjöskogkonferensen 1999. (Ed. A. Ödman) 2000.

76. ANDERS ÖDMAN, Vittsjö – en socken i dansk järnbruksbygd. 2001.

77. Stenåldersforskningen i fokus. (Eds.) I. Bergenstråle & S. Hellström. 2001.

78. Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 1999–31.12.1999.

79–80. ERIKA RÄF, Krumknivar, kvinnor och kreatur. Vad spelar djuren för roll? 2001.

81. Keramik i Sydsverige. En handbok för arkeologer. (Eds.) A. Lindahl, D. Olausson & A. Carlie. 2002.

82. Kommunikation i tid och rum. (Ed.) Lars Larsson. 2001.

83. Monumentala gravformer i det äldre bondesamhället. (Ed.) Lars Larsson. 2002.

84., Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 2000– 31.12 2000.

85. Bildkompendium. Historisk osteologi. 2002.

86.Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1.2001– 31.12.2001.

87. A tooth for a tooth. (Eds.) E. Iregren & L. Larsson.

88. Dawn of Europe. (Eds.) C. Gillis, D. Olausson & H. Vandkilde. 2004.

89. Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund, Annual Report 2002.

90. ANDERS ÖDMAN, Skeingeborg. Borgen som Saxo glömde. 2005.

91. MIMMI TEGNÉR, Järnåldersundersökningar i Skåne. Katalog över arkeologiska undersökningar 1960 – 2000. 2005.

92. TONY BJÖRK, Skäran på bålet. Om den äldre järnålderns gravar i Skåne. 2005.

93. ANDERS BERNTSSON, Två män i en båt. Om människans relation till havet i bronsåldern. 2005.

94. ANDERS EDRING, Berget i backens skugga. Det sociala landskapet på Kristianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum. 2005.

95. DAG WIDHOLM, Sacred Sites. Burial Customs in South Scandinavian Bronze and Iron Age. 2006.

96. MATS LARSSON, A Tale of a Strange People. The Pittes Ware Culture in Southern Sweden. 2006.

97. PETER SKOGLUND, Hällristningar i Kronobergs län. 2006.