lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lund Studies in Medieval Archaeology

1. Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio. (Eds.) A. Andrén et al.1986.

2. LEIFH STENHOLM, Ränderna går aldrig ur. En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid. 1986.

3. ANDERS LINDAHL, Information through sherds, a case study of the early glazed earthenware fromDalby, Scania. 1986.

4. LARS ERSGÅRD, “Vår marknad i Skåne.” Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden. 1988.

5. By, huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets medeltid.(Eds.) H. Andersson& M. Anglert. 1989.

6. Dendrokronologi och medeltida kyrkor. Symposium i Lund 11–13 april 1988.(Ed.) B. Sundner. 1989.

7. LARS ANDERSSON, Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i Skandinavien. 1989.

8. RIKARD HOLMBERG, Kyrkobyggnad, kult och samhälle. Landskyrkan i Lunds forna ärkestift genom tiderna. 1990.

9. Medeltida Husbyggande – Symposium i Lund 1989. (Ed.) J.-E. Augustsson.1992.

10. HENRIK KLACKENBERG, Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige. 1992.

11. JES WIENBERG, Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark. 1993.

12. HENRIK JACOBSEN, Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i dett middelalderlige Danmark øst for Storebælt. 1993.

13. The Study of Medieval Archaeology. European symposium for Teachers of Medieval Archaeology Lund 11–15 June 1990. (Eds. H. Andersson & J. Wienberg. 1993.

14. ANNA-LENA ERIKSSON, Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden. 1995.

15. THOMAS WALLERSTRÖM, Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. 1995.

16. MATS ANGLERT, Kyrkor och herravälde. Från kristnande till sockenbildning i Skåne. 1995.

17. Lindholmen. Medeltida riksborg i Skåne. ((Eds.) M. Mogren & J. Wienberg. 1995.

18. Castella Maris Baltici II. (Eds.) M. Josephsson & M. Mogren.1996.

19. Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology. (Eds.) H. Andersson, P. Carelli & L. Ersgård. 1997.

20. EVA SVENSSON, Människor i utmark. 1998.

21. Outland Use in Preindustrial Europe. (Eds.) H. Andersson, L. Ersgård & E. Svensson. 1998.

22. MAGNUS ELFWENDAHL, Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala. 1998.

23. JÖRN STAECKER, Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden. 1999.

24. MATS MOGREN, Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi. 2000.

25. MARTIN HANSSON, Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid. 2001.

26. PETER CARELLI, En kapitalistisk anda – Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. 2001.

27. Skramle – the true story of a deserted medieval farmstead. (Eds.) S. Andersson & E. Svensson. 2002.

28. Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. (Eds.) H Andersson, K. Carlsson & M. Vretemark. 2002.

29. Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson (Eds.) A. Andrén, L. Ersgård & J. Wienberg. 2001.

30. GÖRAN TAGESSON, Biskop och stad. – aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping. 2002.

31. KARIN ALTENBERG, Experiencing landscapes. A Study of Space and Identity in Three Marginal Areas of Medieval Britain and Scandinavia.2003.

32. Settlement, Shieling and Landscape. The local History of Forest Hamlet. (Eds.) E. Svensson, M. Emanuelsson, A. Johansson, S. Nilsson & Pettersson. 2003.

33. The European Frontier. Clashes and Compromises in the Middle Ages. (Ed.) J. Stæcker. 2004.

34. INGRID GUSTIN, Mellan gåva och marknad. Handel tillit och materiell kultur under vikingatid. 2004.

35. CHRISTINA ROSÉN, Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal. 2004.

36. GUNHILD ERIKSDOTTER, Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk. 2005.

37. Medeltid i Ätradalen – En resa i fyra etapper. (Ed.) P. Nicklasson. 2005.

38. KRISTINA JOSEFSON, Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon. 2005.