lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Archaeology@Lund (kopia 1)

Archaeology@Lund är Institutionen för arkeologi och antikens historias nya publikationsserie. Alla seriens poster finns fritt tillgängliga online och kan laddas ner från Internet. Under varje publikation finns en länk till LUP där texten finns i fulltext (Klicka på länken "Tillgänglig som pdf").

1. Arkeologins många roller och praktiker: Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005. Red. Emma Bentz och Elisabeth Rudebeck.

 

2. EWA RYBERG, Visioner i landskapet 1 och 2. En materialsammanställning av hällkistorna i Göteryd socken och i Kronobergs län / Hällkistkatalog Göteryd socken i Kronobergs län

 

3. BJÖRN NILSSON, PETER SKOGLUND & EVA SVENSSON, Mötesplatser - på väg mot en samlad natur- och kulturmiljövård