lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Acta Archaeologica Lundensia

Acta Se altera in 8 

Series altera in 8°

1. ERIK CINTHIO, Lunds domkyrka under romansk tid. 1957.

2. MATS P. MALMER, Jungneolitisiche Studien. 1962.

3. MATS P. MALMER, Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. 1963.

4. BRITAS MALMER, Nordiska mynt före år 1000. 1966.

5. EGON THUN, Medieval Tommarp. 1967.

6. GAD RAUSING, The Bow. 1967

7. MÄRTA STRÖMBERG, Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen. 1968.

8. BERTA STJERNQUIST, Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen. 1969.

9. MÄRTA STRÖMBERG. Die Megalithgräber von Hagestad. 1971.

10. MÄRTA STRÖMBERG, Studien zu einem Gräberfeld in Löderup. 1975.

11. RIKARD HOLMBERG, Den skånska öresundskustens medeltid. 1977.

12. LARS LARSSON, Ageröd V. An Atlantic Bog Site in Central Scania. 1983.

13. ANDERS ANDRÉN, Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark. 1985.

14. INGER HÅKANSSON, Skånes gravfynd från äldre bronsålder som källa till studiet av Social struktur. 1985.

15. ELISABETH HERNER, Profession med tradition. Teknisk-kvalitativ analys av den äldre bronsålderns spiralornamentik, dess central- och lokalproduktion. 1987.

16. TRADE AND EXCHANGE IN PREHISTORY. Studies in honour of Berta Stjernquist. 1988

17. BOZENA WYSZOMIRSKA, Ekonomisk stabilitet vid kusten. Nymölla III. En tidigneolitisk bosättning med fångstekonomi i nordöstra Skåne. 1988.

18. MATS G. LARSSON Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna. 1990.

19. TOVE HJØRUNGDAL, Det skjulte kjønn. Patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en jernalderkonekst. 1991.

20. REGIONS AND REFLECTIONS. In Honour of Märta Strömberg. 1991.

21 JOHN TROENG, Worldwide chronology of fifty-three prehistoric innovations. 1993.

22. ANNE CARLIE, På arkeologins bakgård. En bebyggelsearkeologisk undersökning i norra Skånes inland baserad på synliga gravar. 1994.

23. PER KARSTEN, Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. 1994.

24. The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas. (Ed.) L. Larsson. 1995.

25. BIRGITTA HÅRDH, Silver in the Viking Age. A Regional-Economic Study. 1996.

26. MATS G LARSSON, Från stormannagård till Bondby. En studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid. 1997.

27. MÄRIT GAIMSTER, Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art. 1998.

28. Centrala platser – Centrala frågor. (Ed.) L. Larsson. 1998.

29. LENNART CARLIE, Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor. 1999.

30. Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra. (Ed.) B. Hårdh.1999.

31. Form, Function & Context. Material culture studies in Scandinavian archaeology. 2000.

32. ELISABETH RUDEBECK, Tilling nature – harvesting culture. Exploring images of the human being in the transition to agriculture. 2000.

33. BO KNARRSTRÖM, Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintutnyttande. 2000.

34. Uppåkra. Centrum och sammanhang.(Ed.) B. Hårdh. 2001.

35. PÅVEL NICKLASSON, Strävsamma bönder och sturska stormän. Stafsinge och Halland från bronsålder till medeltid. 2001.

36. Uppåkra. Centrum i analys och rapport. 2001.

37. Bilder av bronsåldern. Ett seminarium om forntida kommunikation. (Ed.) J. Goldhahn. 2001.

38. BERTIL HELGESSON, Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner. 2002.

39. Central places in the migration and merovingian periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium. (Eds. B. Hårdh & L. Larsson. 2002.

40. Centrality – Regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age. (Eds.) B. Hårdh & L. Larsson. 2003.

41. Landskapsarkeologi och tidig medeltid– några exempel från södra Sverige. (Eds.) M. Anglert & J. Thomasson. 2003.

42. MAGNUS ANDERSSON, Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar. 2003.

43. FREDRIK SVANBERG, Decolonizing the Viking Age I. 2003.

44. BJÖRN NILSSON, Tingens och tankarnas landskap. Försök I natur-umgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna. 2003.

45. Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra. (Ed.) B. Hårdh. 2003.

46. LIV NILSSON, Embodied rituals & ritualized bodies. Tracing ritual practices in late Mesolithic burials. 2003.

47. ANNA GRÖHN, Positioning the Bronze Age. In social theory and research context. 2004.

48. Continuity for centuries. A ceremonial building and its context at Uppåkra, southern Sweden. (Ed. Lars Larsson) 2004.

49. PETER SKOGLUND, Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur. 2005.

50. PÅVEL NICKLASSON, En vit fläck på kartan. Norra Småland under bronsålder och järnålder. 2005.

51. OLA MAGNELL, Tracking wild Boar and Hunters. Osteology of wild Boar in Mesolithic South Scaandinavia. 2005.

52. LARS LARSSON & ILGA ZAGORSKA. Back to the origin. New research in the Mesolithic-Neolithic Zvejneki cemetery and environment, northern Latvia. 2006.

53. Arkeologi och identitet. (Eds.) B. Petersson & P. Skoglund. 2008.

54. TOM CARLSSON, Mesolitiska möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström. 2007.

55. TOM CARLSSON, Where the river bends. Under the boughs of trees. Strandvägen - a late mesolithic settlement in eastern middle Sweden. 2007.

56. MIKAEL DAHLGREN, Stilla flyter Maas. Senromersk strategi och logistik i den arkeologiska rekonstruktionen. 2008.

57. PÅVEL NICKLASSON, Det lilla landet Vista. 2008.

58. Arkeologi och samhälle. (Eds.) Bodil Pettersson, Kristina Jennbert & Cornelius Holtorf. 2009.

59. KRISTINA JENNBERT, Kullabergs grottor, mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap. 2009.

60. FREDRIK EKENGREN & LIV NILSSON STUTZ, I tillvarons gränsland. Perspektiv på kroppen mellan liv och död. 2009

61. Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen - Nya materialstudier från Uppåkra. (Ed.) Birgitta Hårdh. 2009.