lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 155 st)

Redaktörskap (5 av 90 st)

Artiklar (5 av 484 st)

Bokkapitel (5 av 514 st)

Förord (2 av 2 st)

Encyklopediartiklar (5 av 6 st)

Konferensbidrag (5 av 74 st)

Rapporter (5 av 78 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 156 st)

Tidningsartiklar (5 av 14 st)

Övrigt (5 av 6 st)