lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 150 st)

Redaktörskap (5 av 82 st)

Artiklar (5 av 461 st)

Bokkapitel (5 av 478 st)

Förord (2 av 2 st)

Encyklopediartiklar (2 av 2 st)

Konferensbidrag (5 av 70 st)

Rapporter (5 av 74 st)

Working papers (3 av 3 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 150 st)

Tidningsartiklar (5 av 14 st)

Övrigt (5 av 6 st)