lu.se

Institutionen för Arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 158 st)

Redaktörskap (5 av 90 st)

Artiklar (5 av 493 st)

Bokkapitel (5 av 524 st)

Encyklopediartiklar (5 av 6 st)

Konferensbidrag (5 av 75 st)

Rapporter (5 av 83 st)

Working papers (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 157 st)

Tidningsartiklar (5 av 17 st)

Övrigt (5 av 8 st)